Όροι υπαναχώρησης

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το νόμο, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης όπου μπορείτε να επιστρέψετε την παραγγελία σας, στο σύνολό της ή μέρος αυτής, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση, το «CHOCO COFFEE» θα σας επιστρέψει την αξία των προς επιστροφή προϊόντων μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες.

 (*)Προϋποθέσεις Επιστροφής:

Δε θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή, εάν δεν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

  1. Τα προς επιστροφή προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, με την συσκευασία που συνοδεύει το κάθε προϊόν άθικτη. 
  2. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί, χρησιμοποιηθεί.

Περιορισμοί Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί στις εξής περιπτώσεις:

  • Για τρόφιμα που έχουν μαγειρευτεί ή που απαιτούν συντήρηση
  • Προϊόντα προσωπικής υγιεινής
  • Για ευπαθή προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
  • Σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.