Πολιτική Απορρήτου

Σκοπός της παρούσας ειδοποίησης απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε αναφορικά με τις πληροφορίες που θα συλλέξαμε από εσάς όταν μας αποστείλατε το βιογραφικό σας. 

Κατά την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά: επώνυμο, όνομα, ηλικία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματικό ιστορικό, φωτογραφία καθώς και κάθε άλλη πληροφορία για το πρόσωπό σας που μας δίνετε.

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να αξιολογήσουμε την πιθανότητα συνεργασίας μας για την κάλυψη μίας εκ των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στα καταστήματα «CHOCO COFFEE».

Για τα παραπάνω, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας και θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε το βιογραφικό σας μόνο εφόσον εξακολουθείτε να συναινείτε και υπό τους όρους που αναλύονται παρακάτω. Η εταιρία μας δεν θα αποστείλει τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη (δηλαδή εκτός του ομίλου μας) εκτός εάν τούτο ζητηθεί από τις αρχές.

Συλλέξαμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά μέσω του email που μας αποστείλατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.chococoffee@gmail.com, κατά τη διαδικασία αναζήτησης προσωπικού. Με τη ρητή συγκατάθεσή σας μπορούμε να αναζητήσουμε επιβεβαίωση των στοιχείων του βιογραφικού σας μέσω συστάσεων από προηγούμενους εργοδότες σας. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στη βάση της εταιρίας μας και στις εγκαταστάσεις αυτής, δεν αποστέλλονται εκτός της Ελλάδος και δε χρησιμοποιούνται στα πλαίσια λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων, οι οποίες ενδέχεται να σας επηρεάσουν. Το αρχείο μας προστατεύεται με κωδικό και πρόσβαση σε αυτό έχει μόνο ο υπεύθυνος προσωπικού Για την επεξεργασία των στοιχείων σας τηρούμε αρχείο δραστηριότητας.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται στη βάση μας και δε διαγράφονται για χρονικό διάστημα 2 ετών εκτός εάν ζητήσετε να διαγραφούν νωρίτερα.

  • Να σας ενημερώσουμε σχετικά με το είδος των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και να σας χορηγήσουμε αντίγραφο του αρχείου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
  • Να διορθώσουμε όποια από τα δεδομένα σας είναι λανθασμένα ή έχουν αλλάξει ή δεν ισχύουν πλέον καθώς και να προσθέσουμε όσα νέα μας δίνετε.
  • Να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Η υποχρέωσή μας αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση ο νόμος επιβάλει την επεξεργασία ή την παροχή των στοιχείων ή αυτά είναι απαραίτητα για την άσκηση νομικής αξίωσης.
  • Να περιορίσουμε τη χρήση τους

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω διεύθυνση. Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την «ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β&Ε – ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Γ&Ν ΙΚΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), μέσω της ιστοσελίδας http://www.dpa.gr/portal